Πολιτική Απορρήτου

Ο διαχειριστής (ή η ομάδα διαχειριστών) της ιστοσελίδας worldvespa.net (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»), θα ήθελε να ενημερώσει τους επισκέπτες/χρήστες/μέλη της (εφ’ εξής: «Χρήστες») αναφορικά με το είδος και το σύνολο των πληροφοριών που τυχόν συλλέγει και επεξεργάζεται ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά την επίσκεψη και περιήγησή τους στον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο και να τους διαβεβαιώσει ότι τυχόν επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων γίνεται με γνώμονα πάντα το συμφέρον των χρηστών, τηρουμένων των αρχών της νομιμότητας, διαφάνειας, ακρίβειας, διαθεσιμότητας και ακεραιότητας σε όλες τις εκφάνσεις της, καθώς και ότι εναρμονιζόμενη πλήρως με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «GDPR») για να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα και να διασφαλίσει την ιδιωτικότητά σας, γεγονός ύψιστης σημασίας και προτεραιότητας για αυτήν.

Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή ένας ή περισσότεροι παράγοντες που προσιδιάζουν στην σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς την χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς την χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων είναι κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς την χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

1. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ιστοσελίδα worldvespa.net

1.1 Κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα worldvespa.net ο διαχειριστής (ή η ομάδα διαχειριστών) ενδέχεται να επεξεργάζεται:

(α) Τα δεδομένα που εσείς έχετε εισαγάγει για την εγγραφή στην ιστοσελίδα και στις προσφερόμενες υπηρεσίες (όνομα χρήστη, σύνθημα για εισαγωγή στην σελίδα, ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, περιεχόμενο επικοινωνίας),

(β) Προσωπικά δεδομένα που αυτόματα συλλέγονται κατά την περιήγησή σας (IP διεύθυνση, τύπος συσκευής, πρόγραμμα περιήγησης, ιστοσελίδα ανακατεύθυνσης, ιστοσελίδες της εταιρείας τις οποίες επισκεφθήκατε, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης).

1.2 Σκοποί επεξεργασίας

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται για τους εξής σκοπούς:

(α) Την θεμελίωση οποιασδήποτε νόμιμης νομικής αξίωσης ή υπεράσπισης του διαδικτυακού τόπου και των διαχειριστών έναντι προσπάθειας απάτης, ενδεχόμενης κυβερνοεπίθεσης ή άλλης παράνομης δραστηριότητας.

(β) Τη δημιουργία ανωνυμοποιημένων στατιστικών για την επισκεψιμότητα και προσβασιμότητα της κεντρικής ιστοσελίδας, καθώς και των μετέπειτα σελίδων, ώστε να προβαίνουμε στις απαραίτητες ενέργειες βελτίωσής τους με σκοπό την περαιτέρω βελτίωση της εμπειρίας περιήγησής σας.

1.3 Νομικές βάσεις επεξεργασίας

H επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά κατά την συλλογή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η νομική βάση για την επεξεργασία τους είναι μία από τις ακόλουθες:

(α) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με εσάς,

(β) η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο Διαδικτυακός Τόπος και οι διαχειριστές του,

(γ) έχει δοθεί η ρητή συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1.4 Αποδέκτες και διαβιβάσεις

Ενδέχεται τρίτες εταιρείες πληροφορικής (εκτελούντες την επεξεργασία) να διαχειρίζονται την ιστοσελίδα μας. Σε αυτές τις περιπτώσεις διασφαλίζουμε μέσω συμβατικών όρων και τακτικών ελέγχων ότι, εάν και εφόσον έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, τηρείται επαρκώς η νομοθεσία για την προστασία τους.

1.5 Πολιτική cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας όταν επισκέπτεστε μία ιστοσελίδα. Χρησιμοποιούμε τον όρο “cookies” ως έναν συγκεντρωτικό όρο για να περιγράψουμε τεχνικές. Τα cookies χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο για να εξασφαλιστεί ότι η επίσκεψή σας στον Διαδικτυακό Τόπο είναι όσο το δυνατόν πιο εύχρηστη, καθώς και για διαφημιστικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια των μελλοντικών επισκέψεων.

3. Χρόνος Τήρησης Δεδομένων

Ο Διαδικτυακός Τόπος (και οι διαχειριστές του) θα τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των σκοπών που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική, εκτός εάν η ισχύουσα νομοθεσία επιτάσσει ή επιτρέπει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα κριτήρια που διέπουν τον καθορισμό του χρόνου τήρησης των δεδομένων περιλαμβάνουν τα εξής: (α) όσο απαιτείται προκειμένου να βρίσκεται η ο Διαδικτυακός Τόπος (και οι διαχειριστές του) σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωση που την βαρύνει, (β) όσο απαιτείται ενόψει της νομικής θέσης που βρίσκεται η ο Διαδικτυακός Τόπος (και οι διαχειριστές του) (όπως υπεράσπιση δικαιωμάτων ενώπιον δικαστηρίων, έλεγχοι ρυθμιστικών αρχών κ.λπ.).

4. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

Ο Διαδικτυακός Τόπος (και οι διαχειριστές του) εφαρμόζει αποτελεσματικά, τόσο κατά τη στιγμή του καθορισμού των μέσων επεξεργασίας, όσο και κατά τη στιγμή της επεξεργασίας, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως η ψευδωνυμοποίηση, σχεδιασμένα για την εφαρμογή αρχών προστασίας των δεδομένων, όπως η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, και την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία αυτή κατά τρόπο ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να προστατεύονται τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων.

5. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης

Σε περίπτωση που δηλώσατε την συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον Διαδικτυακό Τόπο (και τους διαχειριστές του), έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την συγκατάθεση αυτή ανά πάσα στιγμή, με μελλοντική ισχύ. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προτού αυτή ανακληθεί. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσης, ο Διαδικτυακός Τόπος (και οι διαχειριστές του) δύναται να επεξεργάζεται περαιτέρω τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, μόνο σε περιπτώσεις που υφίσταται άλλος νόμιμος νομικός λόγος για την επεξεργασία.

6. Δικαιώματα υποκειμένου

Υπό την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και εφόσον πληρούνται οι σχετικές νόμιμες προϋποθέσεις έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

6.1 Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε δικαίωμα να ενημερωθείτε εάν ο Διαδικτυακός Τόπος (και οι διαχειριστές του) επεξεργάζεται δεδομένα σας, να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους.

6.2 Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε την επικαιροποίηση, διόρθωση και συμπλήρωση των προσωπικών σας δεδομένων.

6.3 Δικαίωμα διαγραφής

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο θα ικανοποιείται, υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει άλλη νομική βάση επεξεργασίας (όπως ενδεικτικά υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, και ιδίως απολύτως αναγκαία επεξεργασία για την ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού).

6.4 Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, πλην όμως σας είναι απαραίτητα για την θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

6.5 Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν αυτή βασίζεται στην νομική βάση του άρθρου 6 παρ. 1 περ. ε ή στ του Γενικού Κανονισμού, η οποία θα ικανοποιηθεί, εκτός εάν ο Διαδικτυακός Τόπος (και οι διαχειριστές του) καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία τους.

6.6 Δικαίωμα εναντίωσης σε λήψη απόφασης βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την εξαίρεσή σας από την λήψη αποφάσεων που βασίζεται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.

7. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υπεύθυνοι Επεξεργασίας του Διαδικτυακού Τόπου είναι οι διαχειριστές του, με έδρα την Αθήνα.

Ο Διαδικτυακός Τόπος (και οι διαχειριστές του) παρέχει υποστήριξη προς όλες τις ερωτήσεις, σχόλια, προβληματισμούς ή καταγγελίες που σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Η επικοινωνία με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω email στη διεύθυνση info@worldvespa.net .

8. Δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή

Αρμόδια αρχή είναι η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί προσπάθεια εκ μέρους σας να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στον υπεύθυνο επεξεργασίας, πριν προσφύγετε στην αρμόδια Αρχή. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ( www.dpa.gr > Τα δικαιώματά μου > Υποβολή καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες. Ο Διαδικτυακός Τόπος (και οι διαχειριστές του) επιφυλάσσεται ρητά των δικαιωμάτων του.

Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα worldvespa.net (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»), που εδρεύει στην Αθήνα, προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης. Ο Διαδικτυακός Τόπος ενδέχεται να ενημερώνει και να τροποποιεί κατά καιρούς τους κάτωθι όρους χρήσης χωρίς προειδοποίηση.

Εξακολούθηση της χρήσης των σελίδων ή/και των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Ο επισκέπτης/χρήστης του worldvespa.net αποδέχεται και συναινεί στους παρόντες όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του worldvespa.net, συμπεριλαμβανομένων των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτόν. Ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή την χρήση που θα πραγματοποιήσει και να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου στην περίπτωση που δεν συμφωνεί με αυτούς.

Ο Διαδικτυακός Τόπος (και οι διαχειριστές του) δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με διαταραχές που προκαλούνται από τεχνικά προβλήματα, που μπορεί να προκύψουν λόγω χρησιμοποίησης αυτού του κόμβου.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του διαδικτυακού τόπου worldvespa.net, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων του Διαδικτυακού Τόπου, εκτός των εξαιρέσεων που ρητά αναφέρονται (για παράδειγμα πνευματικά δικαιώματα τρίτων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου (και των διαχειριστών του) και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται η πώληση, αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο όλου του ανωτέρω περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου worldvespa.net με εξαίρεση την αποθήκευση τμήματος του περιεχομένου αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση. Προϋπόθεση για την αποθήκευση για προσωπική χρήση αποτελεί η σαφής αναφορά της προέλευσης του περιεχομένου.

Περιορισμός ευθύνης του Διαδικτυακού Τόπου worldvespa.net (και των διαχειριστών του)

Ο Διαδικτυακός Τόπος (και οι διαχειριστές του) δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών και περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου worldvespa.net. Τα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου worldvespa.net παρέχονται όπως ακριβώς είναι, χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιονδήποτε τρόπο.

Ο Διαδικτυακός Τόπος (και οι διαχειριστές του) δεν εγγυάται ότι:

Ο διαδικτυακός τόπος worldvespa.net ή οι εξυπηρετητές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των χρηστών, παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα λογισμικά που μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους. Σε κάθε περίπτωση ο Διαδικτυακός Τόπος (και οι διαχειριστές του) λαμβάνει όλα τα μέτρα, στο πλαίσιο του δυνατού, ώστε να αποφευχθούν κακόβουλες ενέργειες, χωρίς όμως να μπορεί να εγγυηθεί την πλήρη αποφυγή τους.

Το περιεχόμενο των σελίδων είναι απολύτως ορθό, πλήρες και διαθέσιμο και διατίθεται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα.

Ο Διαδικτυακός Τόπος (και οι διαχειριστές του) δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία δύναται να παραπέμπει μέσω “συνδέσμων” ή διαφημιστικών banners, συνεπώς ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι τρίτων για την αιτία αυτή.

Ο Διαδικτυακός Τόπος (και οι διαχειριστές του) χρησιμοποιεί cookies για την μέτρηση της επισκεψιμότητας του διαδικτυακού τόπου worldvespa.net. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για στατιστικούς λόγους και για λόγους marketing/απόδοσης των διαφημίσεων που αναρτώνται.

Κάθε χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τον browser του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για την χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Διαδικτυακού Τόπου, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα Cookies παρακαλώ ανατρέξτε στην ενότητα Πολιτική Απορρήτου (παραπάνω). Ο Διαδικτυακός Τόπος (και οι διαχειριστές του) τηρεί τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων 2016/679, καθώς και τον Νόμο 4070/2012.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που απορρέει από τους παρόντες όρους ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Διαδικτυακού Τόπου και του επισκέπτη/χρήστη και δεν δεσμεύει παρά μόνον αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την ευθύνη που έχετε, αναπαράγοντας περιεχόμενο του κόμβου ή εισάγοντας περιεχόμενο σε αυτόν, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής υλικού ή θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά και για κάθε πρόβλημα του διαδικτυακού τόπου νομικής φύσεως μπορείτε να επικοινωνήσετε με το info@worldvespa.net .